Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mynt i Rönninge

Comdatsec AB
Org.nr: 556550-4817
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom IT och företagsledning, handel med fastigheter och värdepapper, handel med filatelistiskt material samt bedriva därmed förenlig verksamhet.