Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mynt i Kalmar

Lars Tore Eriksson Frimärksauktioner AB
Org.nr: 556391-8902
Bolaget skall bedriva frimärksauktioner ävensom idka därmed förenlig verksamhet.