Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mynt i Helsingborg

SAFE Album AB
Org.nr: 556437-2315
Bolaget skall driva import och export av samlarfrimärken och tillbehör för frimärkssamlare ävensom utensilier för myntsamlare samt idka därmed förenlig verksamhet.