Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mynt i Enköping

Örtendahls Mynthandel AB
Org.nr: 556198-7529
Bolaget skall bedriva handel med mynt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.