Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Musikterapi i Uppsala

HBet JURTA utbildning
Org.nr: 969775-2062
Utbildning, handledning och konsultation inom ämnesområden som rör psykoterapi, musikterapi, människans språk och evolutionsbiologi.
Svensk Försäkringsservice i Uppsala AB
Org.nr: 556494-7678
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom risk- och försäkringsområdet inom organisations- och managementfrågor samt mentorskap. Bolaget ska dessutom utföra marknadsundersökningar inom tjänsteområdet, förvalta fastighet ...