Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Musikterapi i Umeå

FMT Metoden Umeå AB
Org.nr: 556835-8187
Bolaget ska bedriva musikproduktion, distribution av läromedel inom musikterapi, köp och försäljning av instrument samt därmed förenlig verksamhet.