Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Musikterapi i Stockholm

Andrée & Partner AB
Org.nr: 556527-5178
Bolaget skall bedriva verksamhet med behandling, handledning, konsultation och undervisning i verksamhetsområdena psykologi och psykoterapi, såsom individualpsykoterapi, parterapi, gruppterapi, bildterapi och musikterapi ...
HBET MUSIKLÅDAN
Org.nr: 916617-9615
Handel med musikinstrument, musikhandledning, musikterapi, musikeruppdrag, förlagsverksamhet och utbildning inom områdena musik och'musikpedagogikmusikterapi samt därmed förenlig verksamhet.
Heat Wave Förlag AB
Org.nr: 556608-5485
Bolaget skall bedriva handel med musikinstrument, musikhandledning, musikterapi, musikuppdrag, förlagsverksamhet, och utbildning inom områdena musik, musikpedagogi och musikterapi, samt därmed förenlig verksamhet.
Musikterapicentrum Stockholm EF
Org.nr: 769624-8108
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva musikterapi, enskilt och i grupp.
Rut Wallius, Samtal och Samspel AB
Org.nr: 556945-2955
Företaget kommer att tillhandahålla musikterapi, handledning, utbildning och konsultation inom offentlig och privat verksamhet. Företaget ska även bedriva artistverksamhet.
Wuwei AB
Org.nr: 556421-8864
Föremålet för bolagets verksamhet är - Psykologisk'psykoterapeutisk utredning och behandling på firmans mottagning. - Kontraktsbaserad psykologisk'psykoterapeutisk utredning och behandling med företag, organisationer, la ...