Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Musikterapi i Klässbol

MM Musik HB
Org.nr: 969681-8476
Produktion av konserter, kurser och föreläsningar i musik och dansforskning inom musikområdena folkmusik och FMT (funktionsinriktad musikterapi). Produktion och distributin av fonogram och tryckalster.