Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Musikterapi i Borlänge

Musik i samklang AB
Org.nr: 556656-6757
Bolaget skall tillhandahålla musikterapi samt konsultation inom samhällsplanering och därmed förenlig verksamhet.