Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Musikskola i Skummeslövsstrand

Hardt & Hardt AB
Org.nr: 556899-5558
Föremålet för bolagets verksamhet är läkartjänster, litterär och musikalisk verksamhet, undervisning i instrumental musik, rytmik och dans samt översättningsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.