Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Musikskola i Saltsjöbaden

Saltsjöbadens Musikskola AB
Org.nr: 556795-8227
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva musikundervisning samt liknande kringtjänster samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget äga och förvalta lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.