Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Musikskola i Kungälv

Musikanten Kurt och Agneta Karlsson AB
Org.nr: 556206-9889
Bolaget verksamhet är att bedriva musikaffär och musikskola samt utföra persontransporter och sightseeingturer med charterbåtar och därmed förenlig verksamhet.