Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Musikskola i Göteborg

Sweden-Bhutan Cultural Connection EF
Org.nr: 769626-3891
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att varje medlem deltar i verksamheten genom kulturbyte inom musik och dans mellan länderna Sverige och Bhutan. Tillsammans med en musikskola ...