Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Musiker i Sala

OVK Energi i Sala AB
Org.nr: 556617-7514
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra OVK - obligatorisk ventilationskontroll-, bedriva projektledning inom ventilation, VVS och VVS-besiktningar, bedriva injustering inom ventilation och värme, uthyrning av mu ...