Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Musiker i Nyhamnsläge

Bar Lay AB
Org.nr: 556921-1948
Aktiebolaget ska bedriva tillhandahållande av upphovsrätt och musiker, undervisning samt därmed förenlig verksamhet.