Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Musikaffär i Nybro

Nonnes Musik i Nybro AB
Org.nr: 556229-5740
Bolaget skall bedriva försäljning, service och uthyrning av musikinstrument, datorer, dataprodukter och därmed förenlig verksamhet.