Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Musikaffär i Limhamn

Miami Voice Produktion AB
Org.nr: 556339-5929
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva förlags- och produktionsverksamhet inom musik och konst, artistförmedling och musikevenemang, idka handel och uthyrning av musiktillbehör. Bolaget ska även bedriva marknadsfö ...