Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Musikaffär i Kalmar

ECHO Musikproduktion HB
Org.nr: 916526-1224
Handel med noter och böcker jämte därmed tillhörande artiklar, förläggnings-, föredrags-, konsult- och kursverksamhet inom musikpedagogik samt utförande av vokal- och instrumentalmusik.
Kalmar Musik AB
Org.nr: 556150-0249
Bolaget skall försälja musikinstrument och noter samt driva därmed förenlig verksamhet.