Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Murare i Jonstorp

Murare Johansson AB
Org.nr: 556945-8143
Aktiebolaget ska bedriva murningsverksamhet samt därtill hörande verksamhet.