Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Murare i Göteborg

MURIT MURARE AB
Org.nr: 556966-3478
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggverksamhet inom mur- och skorstensarbete samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.