Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mohairprodukter i Falun

Nord Mohair AB
Org.nr: 556514-8607
Aktiebolaget skall bedriva förädling och försäljning av mohair och mohairprodukter samt därmed förenlig verksamhet.