Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mobiler i Vallentuna

Xicoon AB
Org.nr: 556802-7931
Bolagets verksamhet skall vara att utveckla, driftsätta, driva samt underhålla tjänter för mobiler och webbplatser, jämte därmed förenlig verksamhet.