Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mobiler i Uppsala

I & M for Mobile HB
Org.nr: 969775-4464
Importera och exportera elektronik såsom mobiler och mobiltillbehör från Sverige till Dubai och Irak.
INTERCLINICA AB
Org.nr: 556306-7130
Aktiebolaget ska bedriva läkarvård och utföra hälso- undersökningar, konsultverksamhet inom hälsovård och sjukvård, handel med värdepapper ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också bedriva försäljn ...
Oddler AB
Org.nr: 556935-0555
Oddler är en kreativ studio som sysslar med både elektronisk utveckling och andra mer traditionella och analoga konstformer. Webbutveckling - dataprogrammering, systemutveckling, konsulting, löpande underhåll Grafisk f ...
Soft PlayStudio AB
Org.nr: 556964-2860
Föremålet för bolagets verksamhet är att skapa program till olika medier såsom datorer samt mobiler, utveckla mobila applikationer och därmed förenlig verksamhet.
Wahoo Development AB
Org.nr: 556985-9761
Aktiebolaget ska bedriva utveckling och försäljning av it- tjänster, applikationer till datorer och mobiler och konsultverksamhet inom it-området samt därmed förenlig verksamhet.