Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Möbeltapetsering i Solna

Hein Carlsson Tolk & Teckenspråk AB
Org.nr: 559018-2134
Bolaget ska bedriva tolkning, översättning, språkgranskning, språkbedömning och utbildning inom svenskt teckenspråk: svenska, engelska, international signs, materialframställning och produktion för olika medier samt möbe ...