Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Möbeltapetsering i Lyckeby

Skofynd i Lyckeby AB
Org.nr: 556533-1096
Bolaget skall bedriva handel med skor jämte skomakeri samt möbeltapetsering ävensom äga och förvalta fast och lös egendom jämte annan därmed förenlig verksamhet.