Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Möbelmontör i Huddinge

CB Stockholm AB
Org.nr: 556774-6994
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom affärsområdet retail såsom ombyggnationer, projektering och juridik, samt därmed förenlig verksamhet.