Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mental träning i Sundbyberg

Fridman Bengtsson AB
Org.nr: 556953-0784
Bolaget ska bedriva medicinsk verrksamhet inom gynekologi, obstetrik, idrottsmedicin, friskvård, mental träning, öron-, näs- och halssjukdomar samt hörsel och foniatri (röstsjukdomar). Klinisk verksamhet, undervisning, r ...