Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mental träning i Lundsbrunn

Samängens Högtrycksspolning AB
Org.nr: 556551-4063
Bolaget skall utföra högtrycksspolning och slamsugning, bedriva mekanisk verkstadsrörelse med maskinstation och avloppsinstallationer samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare bedriva konsultverksamhet ...