Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mental träning i Linköping

CMera Professional Nordic AB
Org.nr: 559029-5027
Bolaget ska bedriva utbildning, träning, föreläsningar, coaching, mental träning, konsultation, rådgivning, rekrytering, bemanning samt därtill hörande verktyg, metoder, litteratur, handledning och IT-system ävensom idka ...
Kling Stegeryd AB
Org.nr: 556823-0162
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom hälsa och miljö, bedriva yoga och mental träning för olika målgrupper, utbildning och utredning inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksam ...