Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mejeri i Västerås

Mr Frost AB
Org.nr: 556884-9649
Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av livsmedel, 'importexport av livsmedel, livsmedelsgrossist samt därmed förenlig verksamhet.