Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mejeri i Värmlands nysäter

Wermlands Mejeri AB
Org.nr: 559008-5444
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att idka mejeri- rörelse, tillverka och försälja mejeriprodukter, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.