Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mejeri i Upplands väsby

BT Nutrition AB
Org.nr: 559003-2040
Bolaget ska bedriva marknadsföring och försäljning av frozen yogurt och därmed förenlig verksamhet.