Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mejeri i Ullared

Källsjö Mejeri AB
Org.nr: 556707-5659
Bolaget skall bedriva mejeri, förädling av mjölkprodukter samt annan därmed förenlig verksamhet.
Skogsmjölk EF
Org.nr: 769611-1454
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för bildandet av ett mejeriföretag i trakterna kring Källsjö och Fagered. Företaget skall verka för en närproducerand marknad för m ...