Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mejeri i Tyringe

Glada Geten Gårdsmejeri AB
Org.nr: 556952-1031
Aktiebolaget ska bedriva gårdsmejeri med tillverkning av getost och andra mejeriprodukter av get.