Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mejeri i Solna

Grådö Mejeri AB
Org.nr: 556217-8193
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utveckla, tillverka och distribuera mejeriprodukter samt andra förpackade livsmedelprodukter och därmed förenlig verksamhet.
Unilever Produktion AB
Org.nr: 556038-2573
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillverka och försälja livsmedelsprodukter samt utöva därmed förenlig verksamhet.