Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mejeri i Södertälje

Svenska Ostfabriken AB
Org.nr: 559010-6018
Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av arabisk ost samt därmed förenlig verksamhet.