Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mejeri i Siljansnäs

LAPA AB
Org.nr: 556854-3416
Småskalig livsmedelsproduktion, mejeri. Konsulttjänster inom näringen, lantbruk och projekt.