Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mejeri i Norrköping

Byggkontroll Östergötland AB
Org.nr: 556225-2014
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra byggnadsarbeten och bedriva projektlednings- och konsulttjänster inom bygg- branschen och därmed förenlig verksamhet.
Najas Mejeri AB
Org.nr: 556983-8120
Tillverkning och försäljning av ost och andra mejeriprodukter och därmed förenlig verksamhet.