Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mejeri i Malmö

De Luca F AB
Org.nr: 556695-7345
Bolaget skall bedriva produktion av glass, import och export, grossist och detaljhandel av livsmedel, café och restaurang verksamhet, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Dielleci AB
Org.nr: 556901-4201
Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av glass och pasta samt därmed förenlig verksamhet.
Gelapal AB
Org.nr: 556561-1752
Föremålet för bolagets verksamhet är tillverkning av glassprodukter, handel och förvaltning av fast egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Kenn & Amar AB
Org.nr: 556795-4317
Bolaget skall bedriva försäljnng av glass, kaffe, kakor, läsk samt därmed förenlig verksamhet.
Kristianstads Mejeri AB
Org.nr: 556026-5133
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva mejerirörelse omfattande bland annat tillverkning och försäljning av mejeriprodukter, juicer och andra livsmedel samt därmed förenlig verksa ...
Kristianstads Ostförädling AB
Org.nr: 556596-3567
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva mejerirörelse omfattande bland annat till- verkning och försäljning av mejeriprodukter, juicer och andra livsmedel samt därmed förenlig verk ...
Malmö Mejeri AB
Org.nr: 556814-4223
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva mejerirörelse omfattande bland annat tillverkning och försäljning av mejeriprodukter, juicer och andra livsmedel samt därmed förenlig verksa ...
Miny AB
Org.nr: 556928-4457
Bolaget ska bedriva försäljning av barn-, herr- och damkonfektion samt därmed förenlig verksamhet.
Nablus Mejerier AB
Org.nr: 556816-3223
Bolaget ska bedriva mejeriverksamhet med specialtillverkning av Nablusostar.
Rönneholms Glass AB
Org.nr: 556691-2571
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av glass samt därmed förenlig verksamhet.