Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mejeri i Löttorp

Caseus på Öland AB
Org.nr: 559011-7783
Bolaget skall bedriva detalj -och partihandel med och tillverkning av livsmedel samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
GO AT Group AB
Org.nr: 556871-7101
Föremålet för bolagets verksamhet är gårdsmejeri, egen mejeri- produktion, tillverkning av ost och andra mejeriprodukter, försäljning av mejeriprodukter till butiker och restauranger samt egen gårdsförsäljning, handel me ...