Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mejeri i Laholm

Skottorps Mejeri AB
Org.nr: 556820-8366
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva tillverkning och handel inom livsmedelsområdet, framför allt produktion och försäljning av ost och mjölkbaserade produkter samt att äga och förvalta fast egendom, o ...