Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mejeri i Järna

Järna Mejeri AB
Org.nr: 556912-3937
Bolaget ska utveckla, förädla och försälja livsmedel som producerats på ekologiska och biodynamiska gårdar. Råvaran ska hanteras och förädlas, så att råvarans egen och naturliga kvalitet tillvarats, förädlas och vidareut ...
Järnaglass AB
Org.nr: 556806-0742
Bolaget ska tillverka och sälja glass, köpa och sälja värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.