Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mejeri i Högsäter

DalsSpira Mejeri AB
Org.nr: 556530-6643
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva mejeri samt därmed förenlig verksamhet.