Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mejeri i Falun

Stora Lunån AB
Org.nr: 556957-5789
Aktiebolaget ska bedriva café, djurhållning och mejeri samt därmed förenlig verksamhet.