Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mejeri i Falköping

Aktiebolaget Västgöta Mjölkförädling
Org.nr: 556243-9025
Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av mjölk- produkter samt därmed förenlig verksamhet.
Falköpings Mejeri EF
Org.nr: 767800-0238
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att själv eller genom annan bedriva mejerirörelse med mjölk som medlemmarna levererar till föreningen, bedriva annan verksamhet för att främj ...
Påverås Gårdsmejeri AB
Org.nr: 556994-8382
Bolaget ska bedriva gårdsmejeri och därmed förenlig verksamhet.
Svenska Mejerier AB
Org.nr: 559025-0212
Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla, tillverka och distribuera mejeriprodukter och därmed förenlig verksamhet.