Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mejeri i Billinge

Ådala Gård AB
Org.nr: 556803-7872
Bolaget skall arbeta med mejeri (ost), jordbruk, matförädling, design och anläggning av trädgård, konsultation inom musik- branschen, design-, tillverkning-, försäljning- och konsultation inom kläder, fotografering, kera ...