Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mejeri i Älvsjö

O. Kavli AB
Org.nr: 556039-4081
Bolaget skall idka fabriks- och handelsrörelse inom livsmedelsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.