Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mejeri i Alingsås

Alingsås Mejeri AB
Org.nr: 556925-7933
Bolaget ska bedriva grossistverksamhet, tillverkning och försäljning av mejeriprodukter och livsmedel och därmed förenlig verksamhet.