Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Medieproduktion i Umeå

Booga HB
Org.nr: 969648-1556
Medieproduktion: utformning av trycksaker samt journalistiska frilansuppdrag.
Booga Produktion AB
Org.nr: 556951-4549
Föremålet för bolagets verksamhet är konsulttjänster och projektledning för eventverksamhet och underhållning, för redaktörsstjänster och medieproduktion såsom film, ljud och textförfattande, kapitalförvaltning och organ ...
Fotograf AK Drugge AB
Org.nr: 556832-0773
Bolaget ska bedriva medieproduktion, fotografisk verksamhet med stillbild samt film, redigering och layout för webb och trycksaker samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
L & B Kontext AB
Org.nr: 556827-6157
Bolaget ska bedriva tidningsproduktion, medieproduktion, annonsförsäljning, webbkommunikation, reklamproduktion, reklam- rådgivning, textproduktion, foto, marknadsföring, projektledning, föreläsare, utbildning, handel me ...
Simon Lindgren Sweden AB
Org.nr: 556944-8458
Bolaget ska bedriva analys-, utbildnings- och konsulttjänster inom medie- och kommunikationsfrågor. Bolaget ska även bedriva textproduktion, digital medieproduktion samt därmed förenlig verksamhet.
Valuens AB
Org.nr: 556843-0432
Föremålet för bolagets verksamhet är utveckling av organisationer, HR, utvärderingar av projekt och verksamheter, utbildningsinsatser, implementeringsstöd för organisationsutveckling, metod- och modellutveckling, dokumen ...