Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Medieproduktion i Kopparberg

HOLFVE INVEST AB
Org.nr: 556334-5288
Bolaget skall bedriva förvaltning av aktier och fastigheter ävensom medieproduktion jämte därmed förenlig verksamhet.